แบบจำลองทางจิต – วิธีการใช้งานในโลก

เริ่มต้นด้วยคำจำกัดความ: “แบบจำลองทางจิตคืออะไร?” แบบจำลองทางจิตคือชุดของทฤษฎีที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าสิ่งต่างๆทำงานอย่างไรในโลก. เป็นเหมือนซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ช่วยให้คุณใช้งานได้. ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ยาก, ปฏิบัติและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ ...
อ่านเพิ่มเติม

La Psicologia Della Persuasione

Quando si parla di persuasione, non si può fare a meno che pensara a Robert Cialdini. Il suo librole ermi della persuasionesono una raccolta di test, esperimenti psicologichi e teorie che ci fanno capire la psiche delle persone e le loro decisioni. Secondo Cialdini, 8 sono i principi di persuasione che dobbiamo fare...
อ่านเพิ่มเติม

Come Migliorare La Concentrazione

Non è facile padroneggiare la concentrazione, e voglio dire: “Stai leggendo questo articoloHo! Qualcuno mi ha mandato un messaggioChe figata, Rudy organizza un raduno a fine settimana. Aspetta che glie lo faccio sapere a… ตกลง, continuiamo a leggere questo articolo. Ma ho voglia di bere un caffè prima e poi si ricominciaMmmm,...
อ่านเพิ่มเติม

Integratori Alimentari Naturali Per Uomini

Se ti senti stanco, stressato e giù di corda allora benvenuto nel club della vita moderna, non sei l’unico. In molti casi non puoi cambiare le tue circostanze come lavoro o ambiente come trasferirti alle Canarie, ma puoi rendere più resiliente corpo e mente con integratori alimentari naturali. Così facendo puoi recuperare più in fretta...
อ่านเพิ่มเติม

5 Persone Da Evitare A Tutti I Costi

Le persone con cui lavori e ti associ possono migliorarti o letteramente distruggerti fisicamente e mentalmente. แน่นอน, sei la media delle 5 persone con cui passi la maggior parte del tuo tempo. Ad esempio, una persona che si associa con persone pigre che amano mangiare cibo spazzatura ed evitano ogni attività, molto probabilmente hanno problemi...
อ่านเพิ่มเติม

Integratori Muscolari Per Un Corpo Da Spartano

Duro lavoro e costanza non bastano per costruire un corpo da Spartano, ma servono degli integratori muscolari e una buona alimentazione per garentire il giusto apporto di nutrienti ai tuoi muscoli. Gli integratori muscolari aiutano ha recuperare più velocemente dopo uno sforzo fisico, preservano la massa muscolare e aumentano la prestazione. Non necessariemente tutto deve...
อ่านเพิ่มเติม

Come Scegliere Le Migliori Proteine In Polvere

Scegliere oggettivamente un integratore di proteine non è intuitivo. Qualcuno sostiene che devi almeno ingerire 2g di proteine per kilo di pesoI vegani sostengono che se ingerisci più proteine di un cavolo rischi di bruciare il fegato. Per non parlare delle componenti degli integratori proteici: il tuo integratore ha la corretta quantità di amminoacidi?...
อ่านเพิ่มเติม

Come Assumere Le Proteine Per Uno Sviluppo Muscolare

Assumere le necessarie proteine dagli alimenti è un modo inefficiente per sviluppare un corpo da Spartano. Sopratutto quando si ha una vita frenetica. La soluzione è abbinare agli alimenti degli integratori proteici. Questi sono veloci da consumare e facilmente digeribili. Prima di entrare nei dettagli dei pasti giornalieri, vorrei evidenziare l’importanza dell’assunzione frazionata delle proteine...
อ่านเพิ่มเติม

Come Perdere Peso In Poco Tempo

Quando parlo alle persone che vogliono perdere peso, gli argomenti girano sempre intorno a diete, motivazione e a prodotti miracolosi. Dalla mia esperienza personale, niente di tutto ciò ha avuto un ruolo importante nel farmi perdere quei chili di troppo. Per questo oggi voglio condividere con te la mia esperienza sperando che ti dia qualche...
อ่านเพิ่มเติม
1 2 3 7