Ψυχικά μοντέλα – Πώς να λειτουργείτε στον κόσμο

Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό: “Τι είναι τα διανοητικά μοντέλα?” Τα διανοητικά μοντέλα είναι μια συλλογή θεωριών που σας επιτρέπουν να καταλάβετε πώς λειτουργούν τα πράγματα στον κόσμο. Είναι σαν το λογισμικό στον υπολογιστή σας που σας επιτρέπει να το χρησιμοποιείτε. Σας βοηθούν να λάβετε δύσκολες αποφάσεις, να ενεργήσει και να ζήσει μια ζωή σύμφωνα με το ...
Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχολογία της πειθούς

Όταν πρόκειται για πειθώ, κανείς δεν μπορεί παρά να σκεφτεί τον Robert Cialdini. Το βιβλίο του “οι ερημίτες της πειθούς” είναι μια συλλογή δοκιμών, ψυχολογικά πειράματα και θεωρίες που μας κάνουν να κατανοήσουμε την ψυχή των ανθρώπων και τις αποφάσεις τους. Σύμφωνα με τον Cialdini, 8 sono i principi di persuasione che dobbiamo fare...
Διαβάστε περισσότερα

Come Migliorare La Concentrazione

Non è facile padroneggiare la concentrazione, e voglio dire: “Stai leggendo questo articoloHo! Qualcuno mi ha mandato un messaggioChe figata, Rudy organizza un raduno a fine settimana. Aspetta che glie lo faccio sapere a… Εντάξει, continuiamo a leggere questo articolo. Ma ho voglia di bere un caffè prima e poi si ricominciaMmmm,...
Διαβάστε περισσότερα

Integratori Alimentari Naturali Per Uomini

Se ti senti stanco, stressato e giù di corda allora benvenuto nel club della vita moderna, non sei l’unico. In molti casi non puoi cambiare le tue circostanze come lavoro o ambiente come trasferirti alle Canarie, ma puoi rendere più resiliente corpo e mente con integratori alimentari naturali. Così facendo puoi recuperare più in fretta...
Διαβάστε περισσότερα

5 Persone Da Evitare A Tutti I Costi

Le persone con cui lavori e ti associ possono migliorarti o letteramente distruggerti fisicamente e mentalmente. Πράγματι, sei la media delle 5 persone con cui passi la maggior parte del tuo tempo. Ad esempio, una persona che si associa con persone pigre che amano mangiare cibo spazzatura ed evitano ogni attività, molto probabilmente hanno problemi...
Διαβάστε περισσότερα

Come Scegliere Le Migliori Proteine In Polvere

Scegliere oggettivamente un integratore di proteine non è intuitivo. Qualcuno sostiene che devi almeno ingerire 2g di proteine per kilo di pesoI vegani sostengono che se ingerisci più proteine di un cavolo rischi di bruciare il fegato. Per non parlare delle componenti degli integratori proteici: il tuo integratore ha la corretta quantità di amminoacidi?...
Διαβάστε περισσότερα

Come Assumere Le Proteine Per Uno Sviluppo Muscolare

Assumere le necessarie proteine dagli alimenti è un modo inefficiente per sviluppare un corpo da Spartano. Sopratutto quando si ha una vita frenetica. La soluzione è abbinare agli alimenti degli integratori proteici. Questi sono veloci da consumare e facilmente digeribili. Prima di entrare nei dettagli dei pasti giornalieri, vorrei evidenziare l’importanza dell’assunzione frazionata delle proteine...
Διαβάστε περισσότερα

Come Perdere Peso In Poco Tempo

Quando parlo alle persone che vogliono perdere peso, gli argomenti girano sempre intorno a diete, motivazione e a prodotti miracolosi. Dalla mia esperienza personale, niente di tutto ciò ha avuto un ruolo importante nel farmi perdere quei chili di troppo. Per questo oggi voglio condividere con te la mia esperienza sperando che ti dia qualche...
Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 7